Archiwum kategorii: Ogólne

Zmiany w Prawie Geodezyjnym

12 lipca 2014 roku weszła w życie nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 5 czerwca 2014 roku. Zmiana ustawy była konieczna, ponieważ w czerwcu 2013 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP zawartych w niej przepisów – na … Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Zmiany w Prawie Geodezyjnym została wyłączona

Rzeźba terenu działki

Przy wyborze naszego wymarzonego projektu domu należy pamiętać o rzeźbie terenu. Działki mogą być płaskie, mieć spadek delikatny lub być bardzo strome. Oferowane na rynku projekty domów typowych wykonywane są zazwyczaj z myślą o terenie płaskim, dlatego decydując się na … Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Rzeźba terenu działki została wyłączona

Usytuowanie budynku a kierunki świata

Przy wyborze odpowiedniego dla naszych potrzeb projektu domu, musimy się kierować nie tylko rozmieszczeniem pomieszczeń wewnątrz, ale również zwrócić uwagę na to, jak usytuowane będą one w stosunku do kierunków świata, kiedy umiejscowimy budynek na działce. Układ funkcjonalny jest ważny, … Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Usytuowanie budynku a kierunki świata została wyłączona

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych, jest to mapa przygotowywana przez geodetę dla konkretnego terenu. Przygotowuje się ją na podstawie dokumentów udostępnionych geodecie przez odpowiednie Wydziały Geodezji oraz bezpośrednie pomiary na terenie inwestycji. Czas przygotowania takiej mapy to ok. 1-1,5 miesiąca, z … Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Mapa do celów projektowych została wyłączona

Warunki przyłaczenia mediów

Aby uzyskać pozwolenie na budowę budynku, należy wykazać, iż jest on samodzielny, a więc ma możliwość doprowadzenia prądu, wody, gazu (w razie konieczności), a także możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz wód opadowych. Dokumentami potwierdzającymi takie możliwości są warunki przyłączenia mediów. … Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Warunki przyłaczenia mediów została wyłączona

Budynek w granicy lub 1,5m od granicy

Przepisy dopuszczają budowę budynku w granicy działki lub w odległości 1,5m od granicy z działką budowlaną w szczególnych przypadkach. Dopuszczalne jest sytuowanie budynku ze ścianą pełną w odległości 1,5m od granicy z działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli … Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Budynek w granicy lub 1,5m od granicy została wyłączona

Taras, okno połaciowe i inne a odległość od granicy działki

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa się również odległości od granicy działki elementów szczególnych budynku. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż: 1)   1,5 m do … Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Taras, okno połaciowe i inne a odległość od granicy działki została wyłączona

Odległości od granicy działki

Podczas przeglądania wielu projektów domów musimy zwrócić uwagę na gabaryty budynku i sprawdzić, czy dany projekt będzie mógł powstać na naszej działce. W przepisach budowlanych można znaleźć zapis o minimalnych odległościach budynku od granicy działki mówiący, że: „§ 12. 1. budynek na … Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Odległości od granicy działki została wyłączona

Jaki kąt dachu wybrać

Decyzja o wyborze kąta nachylenia dachu w głównej mierze nie należy do Inwestora. Trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić, jakie ograniczenia narzuca nam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, które obowiązują na naszej działce. Częstym wymogiem narzucanym przez … Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Jaki kąt dachu wybrać została wyłączona

Jak uzyskać wypis i wyrys z MPZP lub decyzję WZ?

Aby uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do urzędu gminy właściwego dla obszaru, na którego terenie leży działka, na której inwestor chce zrealizować inwestycję. Czas uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego … Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Jak uzyskać wypis i wyrys z MPZP lub decyzję WZ? została wyłączona