Zmiany w Prawie Geodezyjnym

12 lipca 2014 roku weszła w życie nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 5 czerwca 2014 roku. Zmiana ustawy była konieczna, ponieważ w czerwcu 2013 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP zawartych w niej przepisów – na ich podstawie wysokość opłat za czynności związane m.in. z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czy wykonywaniem wypisów i wyrysów określona została w rozporządzeniu, a nie ustawie (czyli z naruszeniem art. 92 ust. 1  i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Dla inwestora budującego dom zmiana w/w Ustawy wiąże się przede wszystkim ze zmianą opłat za udostepnienie zasobów geodezyjnych, które w w/w dokumencie określone są wprost. Będzie to miało wplyw na koszt mapy sytuacyjno-wysokosciowej przygotowywanej przez geodetę, której cena z pewnością wzrośnie. Zwiększył się równiez koszt wydania opinii zudp, który do tej pory, dla pierwszego przyłącza, wynosił 40 zł, a obecnie za to samo uzgodnienie należy zapłacić 105 zł.

Kolejną zmianą jest to, iż zleceniodawca ponosi koszty zamiawianej dokumentacji przed jej wykonaniem tzn. np. w przypadku opinii zudp, inwestor składając wniosek o jej wydanie, musi oszacować, ile kosztować będzie go dane uzgodnienie i wnieść stosowną opłatę. Wniosek bez wniesionej opłaty, będzie automatycznie wstrzymany i pozostawiony bez rozpoznania do czasu jego uzupełnienia.

Z pełną treścią nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego  można zapoznać się na stronach Dziennika Ustaw.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/897/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.