Warunki przyłaczenia mediów

Aby uzyskać pozwolenie na budowę budynku, należy wykazać, iż jest on samodzielny, a więc ma możliwość doprowadzenia prądu, wody, gazu (w razie konieczności), a także możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz wód opadowych.

Dokumentami potwierdzającymi takie możliwości są warunki przyłączenia mediów. Uzyskuje je właściciel działki, po złożeniu wniosku z załącznikiem graficznym tj. mapą z zaznaczonym terenem inwestycji i projektowanym obiektem. Czas uzyskania poszczególnych warunków przyłączenia mediów to ok. 1 miesiąc. W zdecydowanej większości są one bezpłatne.

Warunki przyłączenia mediów wskazują dokładnie miejsce oraz sposób włączenia do sieci.

W przypadku braku odpowiedniej sieci w pobliżu terenu inwestycji i braku możliwości przyłączenia, inwestor powinien otrzymać taką informację na piśmie. W tej sytuacji zobowiązany jest zapewnić samodzielność budynku w inny sposób np. zrealizować studnię, w przypadku braku sieci wodnej; zrealizować szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe (tzw. „szambo”) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, w przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej itp.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.