Budynek w granicy lub 1,5m od granicy

Przepisy dopuszczają budowę budynku w granicy działki lub w odległości 1,5m od granicy z działką budowlaną w szczególnych przypadkach.

Dopuszczalne jest sytuowanie budynku ze ścianą pełną w odległości 1,5m od granicy z działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Dodatkowo, po spełnieniu warunków technicznych dotyczących przesłaniania i zacieniania (§ 13, 60 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) oraz przepisów dotyczących odległości przeciwpożarowych (§ 271-273 w/w warunków technicznych) w zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne, dopuszcza się:

1)   sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż odpowiednio:

– 3m od granicy z działką budowlaną dla ścian pełnych

– 4m dla ścian z otworami od granicy z działką budowlaną,

lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m,

2)   sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,

3)   rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż w odległości  3 lub 4m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,

4)   sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.