Taras, okno połaciowe i inne a odległość od granicy działki

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa się również odległości od granicy działki elementów szczególnych budynku.

Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż:

1)   1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa,

2)   4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.

Przepis ten rozpatrywać należy łącznie z przepisem dotyczącym odległości ścian od granicy z sąsiednią działką budowlaną, np.:

– w przypadku ściany projektowanego budynku z oknami i wyjściem na taras o wysięgu 3m, budynek powinien zostać odsunięty od granicy na odległość 4,5m

– w przypadku, kiedy projektowany budynek posiada scianę pełną, ale poddasze doświetlono oknem połaciowym zlokalizowanym tuż przy ścianie zewnętrznej, budynek nie może zostać zlokalizowany w odległości 3m od granicy działki, a większej tj. min. 4m od krawędzi okna połaciowego itp.

W przypadku projektów umieszczonych na naszych stronach internetowych: http://www.domzagrosz.pl/ oraz http://domzagrosz.com.pl/ budynki w znacznej większości zaprojektowano tak, aby pozwalały inwestorowi umieścić budynek na działkach minimalnych określonych przepisami (3 i 4m od granicy działki).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.