Odległości od granicy działki

Podczas przeglądania wielu projektów domów musimy zwrócić uwagę na gabaryty budynku i sprawdzić, czy dany projekt będzie mógł powstać na naszej działce.

W przepisach budowlanych można znaleźć zapis o minimalnych odległościach budynku od granicy działki mówiący, że:

§ 12. 1. budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

1)   4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

2)   3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.”

(Dział II, Rozdział I, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)…”

Oznacza to, że gdy wybrany przez nas projekt chcemy umiejscowić na konkretnej działce, powinniśmy sprawdzić, czy będzie to możliwe.

Jeżeli posiada w ścianie przylegającej do granicy działki budowlanej okno lub drzwi, to powinniśmy odsunąć budynek o 4m od tej granicy. Analogicznie, jeśli ściana przylegająca do granicy działki budowlanej nie posiada okna, to powinniśmy odsunąć się od tej granicy o 3m.

Wyżej wspomniany zapis dotyczy nas wyłącznie, jeśli bezpośrednio z naszym terenem graniczy działka budowlana. Jeśli jednak sąsiadująca parcela nie jest budowlana zapis ten nie obowiązuje.

Dodatkowo istnieją szczególne przypadki, kiedy budynek można sytuować w granicy działki lub w odległości 1,5m od niej. Zostaną one również omówione przez nas w przyszłości.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.