Podstawa projektowania – MPZP a WZ – co oznaczają te skróty?

Dokumentami, które określają podstawy projektowania, a więc m.in. wygląd (wysokość, szerokość czy kolorystykę budynku), sposób przyłączenia mediów czy zasady obsługi komunikacyjnej inwestycji są:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)
b) decyzja o warunkach zabudowy (wz), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem opracowanym i uchwalonym przez gminę dla jakiegoś obszaru (np. dla całej gminy lub jednej wsi, ewentualnie fragmentu miasta). Inwestor występuje o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla swojej działki lub terenu inwestycji.
Decyzja o warunkach zabudowy to dokument wydawany na wniosek inwestora dla konkretnej działki lub terenu inwestycji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W następnym tygodniu dowiedzą się Państwo, w jaki sposób uzyskać powyższe dokumenty.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.