Jak uzyskać wypis i wyrys z MPZP lub decyzję WZ?

Aby uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do urzędu gminy właściwego dla obszaru, na którego terenie leży działka, na której inwestor chce zrealizować inwestycję. Czas uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to średnio ok. 2 tygodni. Koszt wydania tych dokumentów to zwykle kilkadziesiąt złotych.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze, inwestor, chcąc zrealizować inwestycję, powinien wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W tym celu należy do urzędu gminy złożyć wniosek z załącznikami obejmującymi m.in.:

a) koncepcję zagospodarowania terenu z zaznaczoną granicą terenu objętego wnioskiem

b) koncepcję zabudowy  w formie graficznej i opisowej

c) zapewnienia dostawy mediów.

Czas uzyskania decyzji o warunkach zabudowy to średnio ok. 3-4 miesiące. W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, decyzja wydawana jest bezpłatnie. W przypadku innych inwestycji, koszt wydania decyzji o warunkach zabudowy zależy od ich rodzaju.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.